HOLP NATURIOL CBD YNYS

Croeso i CBD Oil Isolate Online Store, Rydym yn tyfu ac yn cynhyrchu organig o ansawdd uchel Olew CBD GWERTH GWYRDD ac Grisialau Ynysu CBD ac eraill CBD Green Valley Arwahan ar werth. Hefyd, mae ein cynhyrchion CBD Green Valley yn cynnwys llawer iawn o CBD (cannabidiol), wedi'i dynnu gan ddefnyddio CO2 Echdynnu. Felly rydym yn falch iawn o gynnig rhai o CBD gorau'r byd i'n cwsmeriaid. Gyda rhywfaint o brofiad ac arloesedd rydym wedi dysgu'r hyn y mae angen i ni ei wybod er mwyn tyfu a chynhyrchu peth o'r cynnyrch CBD o'r ansawdd uchaf a wnaed erioed. Prynu Chwyn Ar-lein

Beth Yw CBD (Cannabidiol)?

Hefyd, mae Cannabidiol (CBD) yn gyfansoddyn naturiol o gywarch / canabis diwydiannol. Ei fformiwla yw C21H30O2 ac mae ganddo fàs moleciwlaidd o 314.4636. Felly, Dyma'r cannabinoid an-seicoweithredol mwyaf niferus a geir mewn canabis ac mae'n cael ei ymchwilio'n wyddonol am amryw resymau.
Oherwydd, mae olew CBD Green Valley yn olew canabis (p'un a yw'n deillio o farijuana neu gywarch diwydiannol, gan mai'r gair canabis yw'r enw genws Lladin ar gyfer y ddau) sydd â symiau sylweddol o ganabidiol (CBD) ynddo. Mae ein cynhyrchion a'n darnau CBD yn deillio o gywarch diwydiannol, felly gallent gael eu hystyried yn llawn CBD.

Hafan
Prynu Chwyn Ar-leinGweld Mwy
Hafan
Archebu Olew Canabis Ar-leinGweld Mwy
Hafan
Straen HybridGweld Mwy
Hafan
Olew Canabis o SafonGweld Mwy
Hafan
Sativa MarijuanaGweld Mwy

SIOP GAN CATEGORIES

  Dim mwy o Gynhyrchion i'w harddangos
  Dim mwy o Gynhyrchion i'w harddangos
  Dim mwy o Gynhyrchion i'w harddangos
  Dim mwy o Gynhyrchion i'w harddangos
  Dim mwy o Gynhyrchion i'w harddangos
  Dim mwy o Gynhyrchion i'w harddangos
  X